समाजाची अजूनही न बदललेली मानसिकता

नोकरी मिळवण्यासाठीच शिकायचं असतं. मग सर्व खटाटोप सुरू होतो ज्या कॉलेजातील अधिका | अधिक विद्यार्थी नोकरीला लागले अशाच शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्य ...

समाजाची अजूनही न बदललेली मानसिकता

नोकरी मिळवण्यासाठीच शिकायचं असतं. मग सर्व खटाटोप सुरू होतो ज्या कॉलेजातील अधिका | अधिक विद्यार्थी नोकरीला लागले अशाच शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्य ...

पालकांसाठी दुय्यम ठरणारे काही मुद्दे..

शाळेत शिकवणारे शिक्षक कसे आहे? शिकवणारे शिक्षक किती चांगले प्रशिक्षीत आहे?विद्यार्थी मानसशास्त्र शिक्षकांना किती माहीत आहे? शाळेत प्रत्यक्ष कृत ...

पालकांसाठी दुय्यम ठरणारे काही मुद्दे..

शाळेत शिकवणारे शिक्षक कसे आहे? शिकवणारे शिक्षक किती चांगले प्रशिक्षीत आहे?विद्यार्थी मानसशास्त्र शिक्षकांना किती माहीत आहे? शाळेत प्रत्यक्ष कृत ...

पालकांची शाळा व शिक्षकांकडून अपेक्षा !

पालक शाळेला एखादी पक्का माल तयार करणारी फॅक्टरी समजतात की ज्यात एका बाजूने कच्चा माल टाकून त्यावर प्रक्रिया करून दुसऱ्या बाजूने पक्का माल बाजार ...

पालकांची शाळा व शिक्षकांकडून अपेक्षा !

पालक शाळेला एखादी पक्का माल तयार करणारी फॅक्टरी समजतात की ज्यात एका बाजूने कच्चा माल टाकून त्यावर प्रक्रिया करून दुसऱ्या बाजूने पक्का माल बाजार ...

Rudra Best CBSC school in Nashik Dr Smita Choudhari Chairman

बदलती मानसिकता शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी

सर्रास बोलले जाणारे वाक्य 'लोकांची मानसिकताच बदलली आहे.' 'त्यांची मानसिकताच राहिली नाही...' मानसिकतेला इंग्रजी Mindset असं आपण म्हणतो. आता ही म ...

बदलती मानसिकता शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी

सर्रास बोलले जाणारे वाक्य 'लोकांची मानसिकताच बदलली आहे.' 'त्यांची मानसिकताच राहिली नाही...' मानसिकतेला इंग्रजी Mindset असं आपण म्हणतो. आता ही म ...

स्वत:ला अपडेट करा नाहीतर तुमचें सुद्धा जुने व्हर्जन होण्यास वेळ लागणार नाही

शिक्षणा सोबत कौशल्य ज्ञान ही काळाची गरज बनलेली आहे. भविष्यात सर्वांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध होतीलच याची शक्यता नाहीच. सोबतच टॅलेंट असलेली व्यक्तीच य ...

स्वत:ला अपडेट करा नाहीतर तुमचें सुद्धा जुने व्हर्जन होण्यास वेळ लागणार नाही

शिक्षणा सोबत कौशल्य ज्ञान ही काळाची गरज बनलेली आहे. भविष्यात सर्वांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध होतीलच याची शक्यता नाहीच. सोबतच टॅलेंट असलेली व्यक्तीच य ...

Best Cbsc School In Nashik safety

प्रवेश घेताना घ्यायची काळजी?

       इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या पालकांसमोर प्रश्न केवळ मुलांच्या गुणांचा नाही, तर गुणवत्तेचाही आहे. कारण शैक्षणिक गुण कोणत्या ...

प्रवेश घेताना घ्यायची काळजी?

       इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या पालकांसमोर प्रश्न केवळ मुलांच्या गुणांचा नाही, तर गुणवत्तेचाही आहे. कारण शैक्षणिक गुण कोणत्या ...

Rudra Best CBSC school in Nashik Dr Smita Choudhari Chairman

बदलत्या शिक्षण पद्धतीत ATL आणि NEP यांची महत्वपूर्ण भूमिका

           मानवी जीवनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हे मूलभूत साधन आहे. ही कल्पना आता जगभर स्वीकारली जात आहे. अनादी काळापासून ज्ञान संपादन आ ...

बदलत्या शिक्षण पद्धतीत ATL आणि NEP यांची महत्वपूर्ण भूमिका

           मानवी जीवनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हे मूलभूत साधन आहे. ही कल्पना आता जगभर स्वीकारली जात आहे. अनादी काळापासून ज्ञान संपादन आ ...

Rudra Best CBSC school in Nashik Dr Smita Choudhari Chairman

The important role of ATL and NEP in changing the education system

Education is a fundamental tool for the overall development of human life. This idea is now accepted all over the world. Since time immemorial, ...

The important role of ATL and NEP in changing the education system

Education is a fundamental tool for the overall development of human life. This idea is now accepted all over the world. Since time immemorial, ...