Importance of soft skills training in curriculum

The importance of soft skills training in the curriculum can be attributed to a number of factors. Even though academic knowledge is unquestionably crucial for students' personal and professional development, soft skills are as significan ...

Few Back-to-school tips

As youngsters prepare to return to school, here are some pointers to ensure a successful and smooth transition:Establish a Routine: A few weeks before school begins, begin gradually moving to a school routine. Set consistent bedtimes and ...

Impact of Technology on Children

Technology has had a tremendous impact on children's lives in many ways. While technology can provide several advantages, such as educational possibilities and increased communication, it can also pose threats and obstacles. Here are some ...

समाजाची अजूनही न बदललेली मानसिकता

नोकरी मिळवण्यासाठीच शिकायचं असतं. मग सर्व खटाटोप सुरू होतो ज्या कॉलेजातील अधिका | अधिक विद्यार्थी नोकरीला लागले अशाच शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेतला जातो. मग कोणत्याही प्रकारे त्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळावा यासाठी स्पर्धा, ...

पालकांसाठी दुय्यम ठरणारे काही मुद्दे..

शाळेत शिकवणारे शिक्षक कसे आहे? शिकवणारे शिक्षक किती चांगले प्रशिक्षीत आहे?विद्यार्थी मानसशास्त्र शिक्षकांना किती माहीत आहे? शाळेत प्रत्यक्ष कृतिशील शिक्षण पद्धती आहे का? प्रत्येक मूल हे एकमेव अद्वितीय असते आणि त्याची शिकण्याची पद्धत आणि ग ...

पालकांची शाळा व शिक्षकांकडून अपेक्षा !

पालक शाळेला एखादी पक्का माल तयार करणारी फॅक्टरी समजतात की ज्यात एका बाजूने कच्चा माल टाकून त्यावर प्रक्रिया करून दुसऱ्या बाजूने पक्का माल बाजारात विकण्यासाठी तयार होतो. त्यांना शाळा / कॉलेज कडून किंवा एखाद्या शैक्षणिक संस्थेकडून व शिक्षका ...

Rudra Best CBSC school in Nashik Dr Smita Choudhari Chairman

बदलती मानसिकता शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी

सर्रास बोलले जाणारे वाक्य 'लोकांची मानसिकताच बदलली आहे.' 'त्यांची मानसिकताच राहिली नाही...' मानसिकतेला इंग्रजी Mindset असं आपण म्हणतो. आता ही मानसिकता हा Mindset जर खरोखर बदलला असेल तर मग शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांची देखील मानसिकत ...

स्वत:ला अपडेट करा नाहीतर तुमचें सुद्धा जुने व्हर्जन होण्यास वेळ लागणार नाही

शिक्षणा सोबत कौशल्य ज्ञान ही काळाची गरज बनलेली आहे. भविष्यात सर्वांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध होतीलच याची शक्यता नाहीच. सोबतच टॅलेंट असलेली व्यक्तीच या स्पर्धेत टिकू शकणार आहे. यासाठी काळाची पावले ओळखून आजच शिक्षण पद्धतीत बदल करणे अनिवार्य आहे न ...

Best Cbsc School In Nashik safety

प्रवेश घेताना घ्यायची काळजी?

       इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या पालकांसमोर प्रश्न केवळ मुलांच्या गुणांचा नाही, तर गुणवत्तेचाही आहे. कारण शैक्षणिक गुण कोणत्याही विद्यार्थ्याची गुणवत्ता ठरवू शकत नाहीत.जसजसा काळ जात आहे तसतशी स्पर्धा वाढत आहे. आपल्या पालक ...